Česky
  Italiano
  English
  Deutsch
     Login
Aktuality

Opatření v důsledku šíření koronaviru

Vážení zákazníci,

v souvislosti s šířením koronaviru jsme bohužel nuceni od dnešního dne do odvolání zavést bezpečnostní opatření pro ochranu našeho i Vašeho zdraví:

A)              FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI a POŠTA

 

1.    Prosíme řidiče nákladních vozidel a spedičních firem (kurýrů), aby byli při vstupu do areálu za účelem nakládky a vykládky vybaveni ochrannou maskou (šátkem) a rukavicemi.

2.    Všichni řidiči a zákazníci dodávající nebo vyzvedávající zboží pro firemní zákazníky budou odbaveni výhradně ve venkovních prostorách, nikoli v uzavřené kanceláři. Řidiči musí při příjezdu do areálu telefonicky kontaktovat oddělení logistiky (p. Andrlík 727 844 130, p. Křenek 739 080 567), kteří pro ně nachystají potřebné doklady a dají jim instrukce, kde budou vykládat/nakládat zboží. Mezi 11.30 - 12.00 je z důvodu omezení provozu jídelny celofiremní obědová přestávka a zákazníci v této době nebudou odbavováni.

3.    Řidiči musí dodací listy podepisovat vlastní propiskou.

4.    V zájmu vlastní i naší bezpečnosti žádáme řidiče o zkrácení osobního kontaktu a veškerého pobytu v našem areálu na nezbytně nutnou dobu. Při veškeré komunikaci mezi sebou udržujte bezpečnostní odstup minimálně 2 metry.

 

B)              SOUKROMÍ ZÁKAZNÍCI

5.      Od dnešního dne do odvolání zastavujeme příjem drobných zakázek od soukromých osob.

6.      Výdej stávajících zakázek od soukromých osob bude probíhat za následujících podmínek:

a)      Logistika zákazníka kontaktuje, že má zakázku hotovou a jaká je cena zakázky.

b)     Platbu zákazník provede výhradně předem převodem na účet společnosti č. 4 010 040 709/6800 před zamýšleným vyzvednutím zboží a informuje logistiku o provedené platbě.

c)      Následně logistik zákazníkovi potvrdí, že platba přišla na účet a že je zboží uvolněno k vyzvednutí, a domluví se zákazníkem přesný termín (datum + čas) vyzvednutí.

d)     Při vyzvedávání zboží platí body 1.-4.

 

C)              VSTUP JAKÝCHKOLI JINÝCH CIZÍCH OSOB DO AREÁLU FIRMY JE DO ODVOLÁNÍ ZAKÁZÁN.

Věříme, že celá situace nebude mít dlouhého trvání a že Vám brzy budeme moci poskytovat naše služby v plném rozsahu.

Za ATOMO PROJEKT s.r.o. Ing. Petr Kašparec, jednatel

 

 

Čištění výměníků

Provádíme odstraňování nánosů usazenin z deskových výměníků.

 

Provozní doba

Běžná provozní doba je u nás každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin. Pokud přijedete mezi 11.00 - 12.00 hodinou, možná budete muset z důvodu obědové přestávky chvíli čekat.

 

Práškové lakování

Práškové lakování v Brně: www.mblak.cz

 

ATOMO PROJEKT s.r.o. - Bořitov 326, 679 21 Černá Hora - tel. 516 412 635 - e-mail atomo@atomo.cz